Betalingsaftale for værktøjskassen til lærlinge ved korte aftaler

Der opstår jævnligt tvivl om indkøb og betaling af værktøjskasse for lærlinge, når virksomheder indgår korte aftaler.

Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, som eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke, på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler.

Uanset aftalelængde er det virksomheden, som i første omgang betaler for værktøj, bogpakke, værnemidler og arbejdstøj, men virksomheden kan indgå en betalingsaftale, hvor lærlingen løbende afdrager beløbet. I den forbindelse findes en standard betalingsaftale, som det anbefales at benytte (se nederst).

Værktøjet består af:

  • En digital bogpakke
  • Værktøjet som beskrevet på værkstøjslisten (se link nederst)
  • Personlige værnemidler som f.eks. passende sikkerhedsfodtøj, høreværn, sikkerhedsbriller mm.
  • 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i normal uddannelsesperiode.

Læs mere og hent standard betalingsaftalen:
Du kan læse mere om Tømrerspecialets værktøjsliste og bogpakke” her.
Hent standard betalingsaftalenAftale om afregning af værktøj mm” her.