Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten vedtaget – samt nøgletal for alle

Den sidste af de tre overenskomster er nu vedtager efter at et flertal af 3Fs medlemmer ved urafstemning har stemt ja til overenskomstresultatet.

Det betyder, at den nye 3-årige Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten træder i kraft pr. 1. marts 2021, dvs. med tilbagevirkende kraft. Som noget nyt er det dog aftalt, at de fleste satsstigninger først træder i kraft pr.  1. maj 2021, så arbejdsgiverne ikke skal efterregulere medarbejderes løn tilbage fra 1. marts 2021.

Infection Risk and Safety of Corticosteroid Use. In patients with normal renal function, it has a half-life of 12 to 20 hours. It should be taken daily at the same time Cialis Daily online. Blood clots in the arteries occurred in 2% of people who took Cabometyx.

Du kan læse den nye Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten samt de nyeste nøgletal for alle områder her.