AT må nu tale med ansatte uden at arbejdsgiveren er til stede – men ikke i grupper.

En lovændring, der blev vedtaget tirsdag, betyder at Arbejdstilsynet fra 1. juli må tale med ansatte i enrum, når der er behov for det, uden at fx arbejdsgiveren er til stede.

Det gælder ifølge arbejdstilsynet både samtaler med den enkelte og gruppesamtaler. 

Ifølge lovændringer er der dog en vis tøven overfor det sidste. I den nye lov om arbejdsmiljø hedder nemlig nu at:

Stk. 6. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse tale med ansatte, uden at andre er til stede.

Stk. 7. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse gennemføre gruppesamtaler med ansatte, når det er arbejdsmiljøfagligt begrundet. Under gruppesamtaler med ansatte har arbejdsgiveren, dennes repræsentant, jf. §§ 23 og 24, eller en person, som arbejdsgiveren har udpeget hertil, ret til at være til stede, medmindre Arbejdstilsynets medarbejdere vurderer, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen derved forspildes.

Lovændringen træder i kraft 1. juli. Man kan finde hele lovændringen her.