Arbejdstilsynet kommer på Corona tilsyn

I den kommende tid gennemføres målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på blandt andet landets byggepladser, fordi der typisk er stor brug af vandrende arbejdskraft indenfor blandt andet det fagområde.

Indsatsen kommer fordi der er set høje smittetal blandt udenlandske arbejdstagere og udbrud relateret til byggepladser, hvor der i stor udstrækning anvendes udenlandsk arbejdskraft. Derfor har regeringen besluttet, at udlændinge skal kunne fremvise en negativ corona-test ved grænsen for at komme ind samt at styrke den forebyggende myndighedsindsats med en landsdækkende indsats fra arbejdstilsynet.

Strakspåbud for manglende håndsprit
De tilsynsførende vil under besøgene have fokus på vejledning, men vil give strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Arbejdstilsynet kan eksempelvis give strakspåbud, hvis der ikke er sørget for, at der kan holdes fysisk afstand, at der kan vaskes hænder ofte, eller at der er adgang til håndsprit. Herudover vil Arbejdstilsynet vejlede om de særlige anbefalinger, der gælder for vandrende arbejdskraft, herunder bl.a. vedrørende boligforhold og samkørsel.

Indsatsen har fokus på smitterisiko, og de tilsynsførende vil dermed ikke gennemgå andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med tilsynene reagere, hvis de tilsynsførende konstaterer arbejdsmiljøovertrædelser, som udgør en fare.


Bemærk: Du kan læse mange flere nyheder

<= se listen til venstre (på mobiltelefon se nedenfor)