Arbejdsmiljø: Ny vejledning om stress og tidspres

Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Den skal bl.a. forebygge stress.

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres og. indeholder konkret hjælp til, hvad man kan gøre på arbejdspladsen.

Den samler en række centrale muligheder, som arbejdsgiveren kan sætte i værk sammen med sine medarbejdere Blandt de vigtigste tiltag er:

  • Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
  • Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl dem også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt.
  • Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere og kollegaer.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan forekomme i alle virksomheder og i alle brancher. Derfor er denne vejledning relevant for virksomheder i alle brancher.

Til både arbejdsgiver og ledere
Målgruppen for denne vejledning er især arbejdsgivere, ledere, arbejdsmiljøorganisationen samt andre ansatte, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. I virksomheden er det primært arbejdsgiveren, fordi det er arbejdsgiveren, der ifølge lovgivningen har pligt til at sikre, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men ledere og andre ansatte har også pligter, fx til at medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at gøre opmærksom på problemer.

Du finder vejledningen på arbejdstilsynet netside her