Arbejdsgivere: Bøvl er ikke bare bøvl

I årevis har særligt de mindre virksomheder kæmpet med myndighedernes stigende krav om indberetninger, regulering af data, nye skatteregler og yderligere forbrugerinformation.

Det har givet dem en fornemmelse af uoverskuelige krav til administration.

Men bøvl er ikke bare bøvl, lyder det nu fra arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk, som mener at besværet kan inddeles i to typer.

– Vi har været tilbøjelige til at pege på problemer i de konkrete krav, når det offentlige har forlangt, at firmaerne skal give yderligere oplysninger eller følge nye regler. Men det er ikke altid kravet i sig selv, der er problemet. Ofte er det tidspunktet og formen, de stilles på, der er årsag til irritation og som derfor gør, at de opleves unødigt bøvlet, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Skal præsenteres bedre
Myndighederne skal derfor blive bedre til kun at præsentere krav, når der er brug for dem, på en kortfattet og præcis måde. Det skal gøre det tydeligere for virksomhedslederen, hvad de skal gøre korrekt i den enkelte situation.

Og lige nu kan det offentlige faktisk lære meget af sig selv.

Konkurrencestyrelsen har nemlig netop udarbejdet nye retningslinjerne om “adfærdsbaseret regulering” for regeringen. Formålet er at forbedre den måde ministerier og styrelser laver forbrugerregulering på – altså i forhold til private kunder.

– Ideen er, at forbrugere først skal møde information, når de har brug for den. Derefter skal det være på en overskuelig måde og så de med det samme kan gennemskue,  hvad der er relevant for dem i den aktuelle situation, fortæller Morten Frihagen

Skal overføres til erhvervslivet
Derfor vil Dansk Håndværk også have den nye tilgang til adfærdsbaseret regulering overført til de ministerier, der arbejder med erhvervslivet.

– Bøvl er nemlig ikke altid bøvl – men det kan virke sådan. For eksempel hvis kravene fremstilles uoverskuelige, så man skal bruge tid på at sætte sig ind i noget, som måske viser sig slet ikke at gælde for virksomheden, eller et krav i den aktuelle situation. Vi opfordrer regeringen til at lade Konkurrence- og forbrugerstyrelsen gennemføre en tilsvarende analyse for, hvordan man gør informationen mere gennemskueligt for de mindre virksomheder, og så udarbejde tilsvarende anbefalinger til disse ministerier, foreslår arbejdsgiverdirektøren.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

Foto til fri brug ifb. med denne pressemeddelelse (Modelfoto) – klik her for download.

 

 

 

 

 

 

Baggrund: Link til Konkurrencestyrelsens anbefalinger vedr. ny forbrugerregulering