Afbrændingsforbud gælder også håndværkere – de fleste steder

Som konsekvens af den usædvanligt tørre sommer har de kommunale brandvæsener nu indført afbrændingsforbud i alle landets kommuner.

Forbuddet gælder for private – men i mange kommuner også for håndværkere, der arbejder med apparater, der kan være til fare for at antænde omgivelserne. Forbuddet er derfor ikke ensartet i alle kommuner.

Du bør derfor læse, hvilke forbud din kommune har indført.

Det kan du gøre på nedenstående liste, hvor du klikker på din kommune. Hos nogle kommuner står der at alle former er forbudt – ved andre specificeres f.eks. grill, bål, svejseapparater… osv., men der hos enkle specificeres at forbuddet gælder private.

Find din kommune og se, hvilke regler der gælder – klik her.