Åbn AUB’s 4 milliarder kroner store pengetank

SMVdanmark opfordrer til ekstraordinære udbetalinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til virksomhederne lige nu, hvor en række erhvervsskoler hjemsender lærlinge og elever fra skoleophold og dermed sender lønbelastningen tilbage til virksomhederne.

– Det er ikke, hvad virksomhederne har brug for i denne situation, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i SMVdanmark, Heike Hoffmann.

Pengetank bør åbnes for dem, der får lærlingene hjem fra skoleophold
En række erhvervsskoler har valgt at hjemsende lærlinge på skoleophold til virksomhederne, selv om meldingen fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er, at man forventer virtuel fjernundervisning i videst muligt omfang, og at der som udgangspunkt ikke skal tilbydes erstatningsundervisning.

Det sætter mange små og mellemstore virksomheder i en økonomisk klemme, fordi der så skal udbetales løn til lærlingen, mens virksomheden i hjemsendelsesperioden ikke får den refusion fra AUB, som virksomheden har budgetteret med.

– SMV’erne er i forvejen voldsomt klemt lige nu, og de har slet ikke brug for yderligere økonomisk pres, siger Heike Hoffmann, som opfordrer til, at AUB’s pengetank åbnes for ekstraordinære udbetalinger til de virksomheder, der får lærlingene hjemsendt fra skoleophold.

Ved udgangen af 2018 havde AUB en egenkapital på 3 mia. kr. Forventningen til det akkumulerede overskud i 2019 var pr. november måned ca. 4 mia. kr. Det er de midler, SMVdanmark nu opfordrer til at bringe i spil i forhold til de virksomheder, der pludselig står med hjemsendte lærlinge.

Erhvervsuddannelserne er særlige
Langt de fleste uddannelsesinstitutioner kan opretholde undervisningen virtuelt, og det kan også lade sig gøre et stykke hen ad vejen på erhvervsuddannelserne.

SMVdanmark opfordrer alle erhvervsskoler til at undervise lærlinge på skoleophold virtuelt i videst muligt omfang. Vi ved, at Børne- og Undervisningsministeriet har vejledninger på vej, og at mange forlag og andre udbydere af elektroniske undervisningsmaterialer stiller deres materialer gratis til rådighed for institutionerne.

– Der er naturligvis grænser for, hvad man kan undervise i virtuelt på praktiske uddannelser. Du kan ikke få bedømt klipning af spidser online, og din faglærer kan ikke smage virtuelt, om sovsen er i skabet, så der vil være situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. Der må man åbne op for de mange midler, der bliver indbetalt til AUB, siger Heike Hoffmann.

SMVdanmark foreslår derfor, at der i de situationer, hvor erhvervsskolen ikke kan tilbyde undervisning, og hvor lærlingen må hjemsendes sendes AUB-midler ud til virksomhederne med det samme, så virksomheden ikke bliver yderligere klemt på likviditeten.

Svendeprøverne er udsat
Helt særlige forhold gør sig gældende på svendeprøverne, som jo er meget praktiske.”- Vi ved, at de lige nu udsættes og aflyses, og der er ingen konkret afklaring på, hvad der skal ske. Skal uddannelsesaftalerne forlænges? Eller forkortes, spørger vi, men ingen ved det lige nu, siger hun og fortsætter:

– Vi ved, at mange virksomheder kommer i klemme, og det samme gælder lærlinge. Et helt særligt problem har vi der, hvor lærlingen står over for svendeprøven og har fået job i en ny virksomhed. Hvad sker der med svendebrevet, uddannelsesaftalen og det nye job?

SMVdanmark har stillet de konkrete spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet, som har en FAQ for uddannelsesinstitutioner her (www.uvm.dk/corona). I FAQ’en har man imidlertid endnu ikke svar på lærlingespørgsmål. SMVdanmark har nu bedt ministeriet om et afsnit i FAQ’en særligt henvendt til virksomheder, der jo er uddannelsesinstitutioner for lærlingene.