2023: Forårets søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage

Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Hent oversigten over datoer og satser for foråret 2023

Bemærk at der for deltidsansatte skal beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.

Du skal også være opmærksom på, at dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag, krav på forskudsbeløb.

Hvis du har funktionærer ansat som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, så har de fri med fuld løn på helligdage, og for dem er 1. maj og Grundlovsdag almindelige arbejdsdage.

Husk at vi ikke er længere end et opkald væk – så kontakt os på tlf. 53 53 11 44, hvis du har spørgsmål.