Særligt vedrørende dækning på gardin- og solafskærmningsområdet

Reklamationssager vedrørende gardiner og solafskærmning behandles ikke ved Håndværkets Ankenævn, som er en forudsætning for at få udbetaling fra Dansk Håndværks Garantiordning.

Dog har Dansk Håndværks bestyrelse givet særskilt tilsagn om, at der ydes garantiudbetaling i sager vedrørende gardin- og solafskærmsmontering i overensstemmelse med vedtægterne for Dansk Håndværks Garantiordning, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der foreligger en retslig afgørelse ved de civile domstole eller Forbrugerklagenævnet, og
  2. de øvrige betingelser i vedtægterne for Dansk Håndværks Garantiordning er opfyldt (dog med undtagelse af kravet om ankenævnsbehandling ved Håndværkets Ankenævn), samt
  3. at arbejdet er udført af et medlem af Dansk Håndværks Polstrersektion.