Hvad gør du hvis håndværkeren går konkurs?

Hvis håndværkeren går konkurs før arbejdsopgaven er færdig, kan du stadig indgive en klage til Håndværkets Ankenævn for det arbejde, der er udført frem til konkursen, og får du medhold, kan du stadig sende sagen til Dansk Håndværk. Men Dansk Håndværk Garanti dækker ikke færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført.

Dansk Håndværk anbefaler, at du som forbruger i den situation kontakter egen juridiske rådgiver, da Dansk Håndværk ikke yder en sådan juridisk rådgivning.