Ankenævnet – når du får udført arbejde med garanti

Alle virksomheder, der er medlem af Dansk Håndværk, er tilsluttet Håndværkets Ankenævn. Uoverensstemmelser over udført arbejde kan indbringes for Ankenævnet og dermed afgøres hurtigt og effektivt. Virksomheden er forpligtet til at følge nævnets afgørelser. Det er din sikkerhed som forbruger for, at virksomheden leverer det arbejde, du har krav på.

Find den rigtige virksomhed

Find en virksomhed, der er dækket af ankenævnet og Dansk Håndværk Garanti, ved at bruge en af de virksomheder du finder når du søger her.

Hvem kan klage?

Alle private forbrugere som er omfattet af Dansk Håndværk Garanti kan klage til Håndværkets Ankenævn.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over vvs-arbejde, bygningssmedearbejde, malerarbejde, snedkerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, kloakarbejde, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder. Den samlede entreprisesum skal være mindst 3.000 kr. inklusive moms og må højst være 1 mio. kr.*
Klager over nybyggerier, der overstiger 1 mio. kr. behandles ikke – heller ikke, selvom virksomheden er medlem af Dansk Håndværk.

* Beløbsgrænsen på én million kroner for renoveringsopgaver fjernes, således renoveringsopgaver over én million kroner også er omfattet af garantiordningen med virkning fra 1. juli 2020.

Hvordan klager man?

Hvis du vil klage over en virksomhed, kan du hente et klageskema her.

Yderligere information

Du kan læse mere om Håndværkets Ankenævn her.
Du kan også kontakte Håndværkets Ankenævn på tlf. 70 20 25 37 (mellem kl. 13 og 15), eller via mail: info@hvanke.dk