Byggeviden

Vi har lavet en oversigt til dig med nyttige links til byggeviden opdelt efter kategorier.
Det giver dig en nem genvej til relevant byggeviden, når tvivlen melder sig.

Indholdsoversigt:

 1. Bygningskultur-, bevaring og fredning
 2. Bygningsreglement (BR)
 3. Ejendomme og bygninger
 4. Energiforbrug
 5. Forsikring
 6. Generelt om byg
 7. Murer
 8. PCB (miljøgifte)
 9. Skimmel
 10. Tag og tagpap
 11. Træ
 12. Vinduer
 13. Vådrum og zoner
 14. Bæredygtighed, byggeaffald, genbrug

1. Bygningskultur-, bevaring og fredning

Kulturstyrelsens side med masser af info og inspiration
http://bygningskultur2015.dk

Byggeguide for fredede og bevaringsværdige bygninger

Bygningskultur i Danmark
http://bygningskultur.dk/

Rådvadcentret er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring
http://www.bygningsbevaring.dk/

Information om bygningsbevaring
https://historiskehuse.dk/haandvaerker/center-for-bygningsbevaring

Hvis ejendommen er bevaringsværdig eller fredet. Oversigt over fredede ejendomme
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm;jsessionid=491541C06A7ADF90BC40CA4E7330FC6F

2. Bygningsreglement (BR)

Bygningsreglementet indeholder kravene til byggeriet. Reglementet er udstedt med hjemmel i Byggeloven. Det er blevet nemt at overskue med forklaring til rentabilitet, og mange fine links.
http://bygningsreglementet.dk/

BR18-værktøj
http://krav.byggeriogenergi.dk/

Eksempler på, hvordan bestemmelserne i BR10 om energiforbrug kan opfyldes i nybyggeri og eksisterende byggeri.
http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/

Energikravene i BR18
En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2018
https://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/br18-kvikguide-og-faktaark/

3. Ejendomme og bygninger

Matrikelkort, kommunegrænser, administrative grænser, foto over ejendommene fra 1945 til nu, og meget andet brugbart.
https://arealinformation.miljoeportal.dk

OIS er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark.
https://www.ois.dk/

Kommuners arkiv over byggesags dokumenter. Find tegninger på en relevant ejendom, det er dog ikke alle kommuner der er med.
www.weblager.dk/

Geodata Rapport med information om radon, oversvømmelse, jordforurening, støj og geologi. Tast adressen ind og du får alle relevante data på den indtastede ejendom.
http://www.dingeo.dk/

FilArkiv indeholder byggesager, miljøsager og ejendomssager
https://public.filarkiv.dk

Drift og vedligehold, Materiale til ejendomsfunktionærer, Teknologisk Institut
Se oversigt her

4. Energiforbrug

Formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Beregnerprogrammer, detaljetegninger samt en god hjemmeside med alle løsninger.
http://www.byggeriogenergi.dk/

Find energimærket på din bygning. Med energimærkningen kan du nemt finde ud af, hvor energieffektivt dit hus er. Samtidig kan du bruge det til at undersøge, hvordan du får en mindre varmeregning og et mere energieffektivt hus.
https://sparenergi.dk/forbruger

Find alt om energiforbrug
http://sparenergi.dk/

Standardværdikatalog for energibesparelser
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

5. Forsikring

Hvornår, hvad og hvem skal tegne forsikring
https://boligejer.dk/byggeskaderapporter-den-obligatoriske-byggeskadeforsikring

6. Generelt om byggeri

Se dit hus fra 5 forskellige vinkler oppefra
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/

Branchevejledning for indeklimaberegninger
https://www.build.aau.dk/projektsider-centre/Branchevejledning+for+indeklimaberegninger/

Levetider på bygningsdele
http://www.levetider.dk/

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold.
http://danskbyggeskik.dk/

Her finder du udførelsesforløb for over 85 bygningsdetaljer, de tilhørende krav i Bygningsreglementet og overblik over membranløsninger i byggetekniske anvisninger, vejledninger, andre trykte publikationer, websites og videoer.
https://membran-erfa.dk/

Publikationer/byggeteknisk viden om dansk byggeskik
http://gi.dk/publikationer#k=dansk%20byggeskik

Grundejernes Investeringsfond. Bred byggeteknisk viden med lidt om det hele, og mange gode beskrivende publikationer
http://gi.dk/

Her finder du information om byggevarer samt om CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer.
http://byggevareinfo.dk/

Byggeteknisk formidling/erfaring
(kræver abonnement for fuldstændig adgang)
https://byg-erfa.dk/

Viden om kloak
http://www.kloakviden.dk/

Boringsdatabasen
https://data.geus.dk/geusmap/

7. Murer

Inspiration og viden om murværk, i Tidsskriftet Tegl
http://www.dansketegl.dk/category/tidsskrift

På tegl-erfa.dk finder du inspiration og viden om tegl. Du kan også finde udgivelser fra Murerfagets Oplysningsråd/Danske Tegl og Forlaget Tegl, samt andre publikationer om murværk og artikler fra Tidsskriftet Tegl samt BYG–ERFA
https://byg-erfa.dk/materiale/tegl

Teknologisk Institut har udarbejdet vejledninger til arkitekt, fagmænd og private for Kalk og Teglværksforeningen.
http://www.mur-tag.dk/

Meget om tegl
http://www.dansketegl.dk/

8. PCB (miljøgifte)

PCB hvornår kan det forventes i et ældre byggeri
https://www.bolius.dk/sundhedsskadelig-pcb-i-byggematerialer-18705/

Vejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-bygningsmaterialer

PCB-guiden
http://pcb-guiden.dk/

9. Skimmel

Om skimmel
http://www.skimmel.dk/

10. Tag og tagpap

Branchevejledning om tagdækning
https://www.bfa-ba.dk/faggrupper/tagdaekning/tagdaekning

Detaljer i tagkonstruktioner og udførelse, basisviden indenfor byggeri.
http://godetage.dk/

Undertage og dampspærrer
http://duko.dk/

11. Træ

Om trykimprægneret træ
http://www.tryktrae.dk/

Vidensartikler fyldt med detaljeret og faktuel viden om træ
http://www.trae.dk/

Håndbøger, vejledning om træ, bygge detaljer, beregningsprogrammer, alt indenfor træ og byggeviden. (kræver abonnement)
http://www.traeinfo.dk

12. Vinduer

Viden om istandsættelse af vinduer
http://www.vinduesvidensystem.dk/

VinduesIndustrien
https://www.vinduesindustrien.dk/

VinduesIndustrien – Plast
https://plastvinduer.com/

Energivinduer – Energimærkningsordningen
https://energivinduer.dk/

Dansk Vindues Verifikation
https://dvv.dk/

Quickguide – Vinduer 2021 – Læsevenlig

Quickguide – Vinduer 2021 – Printvenlig

13. Vådrum og zoner

Om vådrum og vådrumszoner
https://bsf.dk/erfaringer/byggeteknik-byfornyelse/gode-vadrum

14. Bæredygtighed, byggeaffald, genbrug

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse
http://www.vhgb.dk/