Byggetekniske faldgruber

Dansk Håndværk følger udviklingen i den byggetekniske viden tæt. Bliver vi opmærksom på særlige faldgruber, skriver vi om det her på siden.

1. Diffusionsåbne undertage

I SBi anvisning 224 (nyeste opdatering) står der, at når man ikke kender dampspærrens beskaffenhed må man max isolere med 150mm, og at der skal være ventileret mellem isolering og undertag – også selv om det er diffusionsåbent.
Ved banevarer er det 70mm og fast undertag 50mm.

I BYG-ERFA blad (39) 08 06 30 (nyeste opdatering) står der dampspærren skal være tæt.

Hvis du ikke kender dampspærrens tæthed står der i BYG-ERFA blad (27) 131105:

“Tagrenovering og efterisolering
Ved tagrenovering og efterisolering af eksisterende bygninger er loftkonstruktionen erfaringsmæssigt ikke tilstrækkelig damp- og lufttæt [4, 5, 6] til, at ventilation eller diffusionsåbenhed kan fjerne al fugt fra tagkonstruktionen [7, 8].
Uventilerede undertage med diffusionsåbne undertagsmaterialer frarådes, da større fugtmængder ikke kan fjernes. Hvis der er:

  • pudsede lofter eller
  • listelofter eller
  • mistanke om dårligt udførte dampspærrer,
    og der ikke etableres nye, tætte lofter ved tagrenovering og efterisolering anbefales:
  • at den samlede isoleringstykkelse begrænses til højst 150 mm.
  • at diffusionsåbne undertage (Z-værdi under 3 GPa m2 s/kg) over hanebåndslofter, skunk- og tagrum udføres med „beskeden ventilation“ gennem studse eller spalter i hvert andet spærfag.
    at der i paralleltagskonstruktioner ventileres mellem diffusionsåbent undertag og isolering.”

OBS! Overholder man ikke dette kan det give svamp og skimmel i konstruktionen.

2. Dampspærre

Dampspærre skal være tæt og tapes samt fuges til bygningsdelene. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. januar 2006.

Ved gamle huse kan det dog være vanskeligt at foretage loftisolering. Husets tagkonstruktion gør det fote vanskeligt at foretage loftsisolering, da der kan være meget lidt plads til rådighed. Det kan ligeledes være vanskeligt at etablere en tæt dampspærre.

Opfyldelse af bygningsreglementets krav medfører en rentabel isolering på 300 mm og en tæt dampspærre. Afhængig af omstændighederne vil der være tilfælde, hvor loftskonstruktioner som denne ikke på rentabel vis kan bringes til at overholde bygningsreglementets krav.

Etablering af dampspærre ved renovering af tage skal som hovedregel foretages efter samme retningslinjer som for tilsvarende nye konstruktioner. Det kan dog ikke forventes, at et dampspærre, der etableres ved renovering, opfylder de samme krav til lufttæthed, som findes ved nybyggeri, da der i nybyggeri ved projekteringen er forudsat der skal være en dampspærre.

SBI Anvisning 273 Tage, åbner dog op for en mulighed for efterisolering hvis selve tæthedsplanet er i orden.
Man skal dog passe på jævnfør BvB:
https://bsf.dk/om-fonden/nyheder-og-pressemeddelelser/bvb-du-kan-godt-glemme-at-glemme-alt-om-dampspaerren

3. Ulovlige vinduer

VinduesIndustrien har af Sikkerhedsstyrelsen fået oplyst, at det vil bevirke et rødt mærke (=kritisk fejl, tidligere K3) i tilstandsrapporten for en bygning, hvis der er en åbenlys afvigelse fra bygningslovgivningen ved vinduerne – som for eksempel manglende redningsåbning eller hvis vinduer fra 2021 og frem er dårligere end energiklasse A.

Er du i tvivl herom, så kontakt os.