Feriepengegaranti

Dansk Håndværk stiller garanti for vores medlemmers udbetaling af feriepengene.

Som arbejdsgiver betyder det, at du kan beholde feriepengene på virksomhedens egen konto, indtil udbetaling skal ske i stedet for løbende at indbetale dem til Feriekontoen – og på den måde forøge din likviditet.

Som ansat i en virksomhed, der er medlem af Dansk Håndværk, kan du i visse tilfælde få dine feriepenge udbetalt af os. Betingelserne for, at du kan benytte feriegarantien, er at:

  1. Din arbejdsgiver er medlem af Dansk Håndværk
  2. Din arbejdsgiver er gået konkurs, eller mangler vilje til at udbetale dine feriepenge og
  3. Du ikke har et krav om manglende løn*

Dokumentation

Når du som ansat indsender dit krav, skal du vedlægge:

  1. En udfyldt og underskrevet transporterklæring og en anmeldelse om manglende feriegodtgørelse. Disse kan downloades nedenfor.
  2. Dokumentation for dit krav i form af lønsedler. Har du ikke lønsedler fra virksomheden, kan du medsende et print af din e-indkomst, som kan findes på SKATs hjemmeside.
  3. Et udskrift fra Feriepengeinfo, som viser, hvad du har til gode hos virksomheden, og eventuelt hvad virksomheden måtte have indbetalt til Feriekonto.
  4. Oplysninger om dig selv, herunder e-mailadresse, postadresse og kontonummer. Bemærk, at Dansk Håndværk ikke har adgang til nemkonto-systemet.

Du kan indsende dit krav til jurpost@dhv.dk eller til:
Dansk Håndværk
Islands Brygge 26
Postbox 1987
2300 København S

Download

* Hvis dit feriepengekrav stammer fra en virksomhed, der er gået konkurs efter den 1. juli 2013, og du tillige har et lønkrav for samme periode, skal feriepengekravet rettes direkte mod Lønmodtagernes Garantifond, jf. overenskomstens § 67, stk. 7.