Skat og selskabsret

Dansk Håndværk yder ikke rådgivning inden for skat og selskabsret. Men du kan som medlem alligevel få svar på alle dine spørgsmål om skat og selskabsret – helt gratis.

Vi har en aftale med skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, hvor du kan vende skatte- og afgiftsretlige spørgsmål. Denne service inkluderer gratis telefonsamtaler på op til 15 min. varighed, hvor aktuelle problemstillinger og sager kan drøftes, uden at TVC leverer en egentlig rådgivning.

Aftalen indebærer, at du som medlem kan få vurderet din skatte-, moms- eller afgiftssag gratis.


Kontaktoplysninger 
Jørgen Frausing, Senior Tax Manager, jfr@tvc.dk, 40 89 69 32
Henrik Rahbek, Partner, Advokat (H), HD(R), her@tvc.dk, 30 88 20 88


Hvis Skatteforvaltningen, herunder f.eks. Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, har skrevet til dig eller din virksomhed om ændring af skat, moms eller andre afgifter, er du dermed altid velkommen til at få de uvildige eksperter til at vurdere, om det skrevne også er rigtigt.

Vedrører din henvendelse en tvist med Skatteforvaltningen, herunder nærmere førelsen af en skatte- eller afgiftssag, vil du eller din virksomhed i den forbindelse få en gratis vurdering af:

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen.
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen, herunder rådgivning om tilskud til sagsførelsen.
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres, herunder særligt risikoen for en efterfølgende straffesag.

Afklaring af disse problemstillinger vil blive forlagt for dig på et virtuelt eller fysisk møde, hvor du vil have mulighed for at få en dialog med den i Skatteafdelingen, der har vurderet sagen. Vurdering og møde er gratis for dig som medlem.

Download flyer

Om TVS Advokatfirma
Med pt. over 20 jurister har Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma på alle relevante skatteretlige områder en eller flere personer, der har særlig indsigt inden for netop det pågældende område. TVC Advokatfirma har siden 1988 rådgivet og ført sager inden for specialet skatter og afgifter, og har derfor et indgående kendskab til håndtering af tvister med Skatteforvaltningen.