Den gode historie: Struktur giver trivsel og penge i kassen

Entydige kommandolinjer er vejen til trivsel og succes, mens mangel på samme kan skabe frustrationer og ineffektivitet.

Dansk Håndværk blev for nylig kontaktet af Jan Falk Schollert, der står i spidsen for Falk Tag & Facade. Den familieejede virksomhed har eksisteret siden 1983, og er en sund og driftig virksomhed med fokus på aktiv ledelse og med en stærk forretningsforståelse. Virksomheden er dygtig til at fastholde medarbejdere og har stor fokus på trivsel blandt medarbejderne.

Trods en velkørende virksomhed med 15 ansatte var der alligevel udfordringer med den interne kommunikation. Ting blev ofte glemt, og der blev ikke altid meldt tilbage og givet respons på opgaver og arbejdsgange mellem ledelse, byggeleder og formænd.

Derfor besluttede Jan Falk Schollert at tage imod tilbuddet om at deltage i Dansk Håndværks projekt Lokalt Håndværk.

Gode råd er ikke nødvendigvis dyre

Gennem et forløb på 5 uger har Falk Tag & Facade haft et tæt samarbejde med udviklingskonsulent Flemming Kehr fra cphdialogue, der kører projektet Lokalt Håndværk.

Efter dybdegående samtaler med ledelse, byggeleder og formænd viste det sig, at problemerne i høj grad bundede i, at de vedtagne kommandolinjer ikke blev fulgt, at respekten omkring formændene skulle styrkes, samt at ikke alle medarbejderressourcer i virksomheden blev udnyttet optimalt, hvilket førte til frustration, usikkerhed og internt driftstab.

Blandt de ting, der er kommet fokus, på kan nævnes:

  • Mødekultur: Der er blevet indført faste ugentlige ledergruppemøder og faste ugentlige formandsmøder med helt bestemte dagsordener. Herved styrkes overblik og koordinering, og alle har en finger på pulsen og ved hvad der foregår. 
  • Metode til tids- og opgaveprioritering: Opgaverne skal ud af hovederne på de ansatte og ind i Outlook-kalenderen efter et bestemt system. Der skal prioriteres, udelades og uddelegeres ift. deadlines, samt ift. hvor opgaven løses bedst. Medarbejderne skal væk fra de ”små huskesedler”, der alligevel havde det med at blive væk.
  • Medarbejderressourcer: Man skal gøre det, man er bedst til – og derfor har virksomheden foretaget en rokade i organisationen, således at ressourcerne nu udnyttes, hvor de skaber mest værdi og mening.

Når forandring fryder

Det umiddelbare resultat af forløbet er, at kommandolinjerne nu er genoprettet, og projekter i virksomheden styres strammere. Hele processen har desuden medført at medarbejdertilfredsheden og motivationen i virksomheden er steget væsentligt.

Forandringerne er sket på det helt rigtige tidspunkt, for Falk har nu fået så travlt med nye, spændende byggeprojekter, at styring og kommunikation er helt afgørende for, at man kan følge med.

Vil DU også have bedre overblik over din virksomhed?

Du kan nemlig også være med i Lokalt Håndværk!
Glem skolekurserne – udviklingskonsulenten kommer ud i DIN virksomhed og forholder sig til DIN dagligdag.

Læs mere om Lokalt Håndværk og dine muligheder her