Projekt Lokalt Håndværk – styrk din virksomhed

Lukket for tilmelding

Investér to dage i din virksomhed med en erfaren udviklingskonsulent, og glem ”skolekurserne”! Konsulenten kommer ud i din virksomhed og forholder sig til din dagligdag

Dansk Håndværk og 3F vil styrke de lokale håndværkere

De små og mellemstore håndværksvirksomheder er livsnerven i den danske byggebranche, og udgør rygraden i lokalområdernes erhvervsliv.
Hos Dansk Håndværk og 3F mener vi, at den bedste måde, vi kan hjælpe virksomheder og medarbejdere på, er ved at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke situation og dagligdag.
Vi tilbyder derfor lokale håndværksvirksomheder og deres medarbejdere at få tilknyttet en udviklingskonsulent fra cphdialogue, Flemming Kehr, der er specialiseret i udvikling og optimering af håndværksvirksomheder.

Håndværksvirksomheder der allerede har deltaget i projekt Lokalt Håndværk har fået hjælp og rådgivning til fx

  • At få en mere struktureret hverdag og et effektivt tidsforbrug – og dermed en bedre bundlinje
  • At få bedre styr på kommandolinjer i virksomheden, og samtidig øge overblik og koordinering
  • At blive nichespecialist indenfor sommerhusbyggeri

Flemmings fokus er at kickstarte lavpraktiske her-og-nu-tiltag, som nemt kan indarbejdes i virksomheden, og som har til formål at skabe hurtige, målbare forbedringer af driften, medarbejdertilfredsheden og indtjeningen.

“Flemming har indfriet alle vores forventninger til forløbet. Vi har været omkring mange områder som firma konstellation, økonomi, rollefordelinger og meget mere. Jeg kan kun anbefale andre at investere i lignende. For det ER en investering.”
Thomas Kurt Lo Turco, tømrermester

DU kan også være med i Lokalt Håndværk

Kontakt Dansk Håndværk allerede i dag på telefon 32 63 04 70, og lad os tage en snak om de udfordringer din virksomhed står overfor, og hvordan det kan gavne at deltage i Lokalt Håndværk.
Der er naturligvis fuld fortrolighed gennem hele forløbet.

Hvad koster det?

Virksomhedens egenbetaling for forløbet er:

Virksomheder under 15 ansatte: 5.000 kr. ekskl. moms.
Virksomheder over 15 ansatte: 10.000 kr. ekskl. moms.

Håndværkets Udviklingsfond afholder alle øvrige omkostninger til konsulenthonorar samt dennes rejseomkostninger. Da der er afsat en økonomisk ramme for projektet, sker tildelingen efter først til mølle-princippet.
Projektet gælder for virksomheder omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten.

Forløbet

Forløbet foregår på følgende måde:

  • Indledende telefonsamtale med konsulent Flemming Kehr
  • Dag 1 – Besøg ude i virksomheden: Flemming får indblik i virksomheden, drift og medarbejdere.

I perioden mellem første og andet besøg i virksomheden udarbejder Flemming konkrete forslag til forbedringer og indsatsområder. Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares pr. telefon.

  • Dag 2 – Besøg ude i virksomheden: Forbedringsforslag gennemgå
  • Indkøringsperiode:  De næste tre arbejdsuger arbejder virksomheden selv videre med de konkrete tiltag.
  • Evaluering:  Efter de tre uger afholdes en evaluering med virksomhedens ledelse.

Hent folderen med tilmelding nu

Hent folderen om projekt Lokal Håndværk her og tilmeld dig med det samme. Klik her og åben folderen

Tilmelding

Kontakt medlemskoordinator Mette Kofoed Iversen på telefon 32 63 04 70 eller mi@dhv.dk hvis du vil høre mere om Lokalt Håndværk eller for at tilmelde din virksomhed.