BoligJobordningen er med til at sikre lærlinge, mener Dansk Håndværks formand

Opsvinget vil teste de økonomiske kapacitetsgrænser i Danmark.

Det er vurderingen fra Håndværksrådets formand, Niels Techen, der også er formand for Dansk Håndværk.

Han repræsenterer de små og mellemstore virksomheder i Det Økonomiske Råd – vismændene – som tirsdag kom med deres efterårsrapport. Niels Techen peger på, at opsvinget rammer SMV’ernes mulighed for at rekruttere faglært arbejdskraft.

– I Håndværksrådets konjunkturanalyse ser man en stigende begrænsning i form af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Håndværksrådet mener derfor, at der er behov for fortsat at tilskynde flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, siger Niels Techen.

BoligJob bremser sort arbejde
Ligesom det har været drøftet i Dansk Håndværks bestyrelse, mener også Håndværksrådet at boligjobordningen skal fortsætte:

– Det er uheldigt, at formandskabet ikke kan anbefale at fortsætte BoligJobordningen, siger Niels Techen.

– Først og fremmest er BoligJobordningen det eneste politiske initiativ mod sort arbejde indenfor håndværksydelser med en dokumenteret effekt. Sammenligninger af den svenske og danske BoligJobordning tyder også på, at et større fradrag giver større effekt på sort arbejde.

BoligJob styrker uddannelse
– Dernæst er BoligJobordningen særlig vigtig for de mindre håndværksvirksomheder, der løfter en stor byrde, når det gælder de lærlinge, som skal afhjælpe den store mangel på faglært arbejdskraft, vi går i møde i fremtiden, siger Niels Techen.

Han peger på, at 34 procent af de håndværksvirksomheder i Håndværksrådets konjunkturundersøgelse, der hidtil har taget lærlinge, vil tage færre eller helt stoppe med at tage lærlinge, hvis håndværksydelser tages ud af BoligJobordningen.