VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2024-2026

Dansk Håndværk og Blik og Rørarbejderforbundet samt Dansk Metal har fornyet VVS -og Blikkenslageroverenskomsten for en 2-årig periode gældende fra 1. marts 2024.

Den nye overenskomst indeholder samme økonomiske ramme, som der blev givet ved OK23 af de andre arbejdsgiverorganisationer, hverken mere eller mindre. Herudover indeholder den nye overenskomst gode tiltag om trivsel, efteruddannelse og arbejdsmiljø.

Her er de 8 største ændringer i den nye overenskomst:

Højere løn m.v.

 • Minimallønnen stiger med kr. 4,50 og kommer herefter pr. 1. maj 2024 op på kr. 139,95 og pr. 1. januar 2025 op på kr. 144,45.
 • SH-opsparingen stiger pr. 1. marts 2025 til 15,50%, og forskudsbeløbet stiger pr. 1. maj 2025 til kr. 1.550,00.
 • Se i øvrigt alle de nye nøgletal her

Højere Pension

 • Arbejdsgiverandelen stiger fra 8,40% til 10,40%, hvortil kommer 0,15% til sundhedsordningen. Medarbejderens eget bidrag falder fra 4,20% til 2,20%. De nye satser har virkning fra den 1. juni 2024.

 Længere betaling under barsel øremærket til far/medmor

 • Der er yderligere to ugers orlov med løn øremærket til far/medmor og derudover yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem forældrene.
 • Betalingen under graviditets-, barsels- og fædreorlov stiger pr. 1. juli 2024 til kr. 186,50 pr. time.

Indførelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

 • Der indføres en ny årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor man drøfter medarbejderens trivsel, samarbejde, opkvalificering og efteruddannelse. Der kan aftales relevante kurser alt efter medarbejderens og virksomhedens behov.
 • Blanketter til brug ved MUS kan hentes her

Forbedret adgang til at indgå lokalaftaler

 • På virksomheder uden tillidsrepræsentant kan der nu indgås lokalaftaler, hvis blot mere end halvdelen af de medarbejdere, der bliver omfattet af aftalen, tilslutter sig den.

Mere fleksible arbejdstider

 • Med det formål at skabe øget fleksibilitet for både virksomhed og medarbejdere, er det nu muligt at aftale flekstid.

 Mulighed for kollektive lønforhandlinger

 • Hvis man lokalt ønsker det både fra virksomheden og fra medarbejderne, så kan lønnen forhandles kollektivt, og er der valgt en tillidsrepræsentant, så er det tillidsrepræsentanten, som forestår lønforhandlingerne.

Styrkelse af det lokale arbejde med uddannelse

 • Tillidsrepræsentanten får nu mulighed for at bistå virksomheden og medarbejdere med uddannelse efter overenskomstens bestemmelser, herunder være sparringspartner for virksomheden og medarbejdere.