Vores ydelser indenfor teknik og kvalitet

Dansk Håndværks mål er at levere ydelser af høj faglig kvalitet, afstemt efter gældende lovgivning samt efter bedste evne at afstemme medlemmernes forventninger, ønsker og behov.
Vi går i dialog med virksomhederne med åbenhed, og et tydeligt ønske om at yde en relevant, rettidig og forståelig information og vejledning, så eventuelle byggetekniske problemer kan blive afklaret.

Det er vores mål at vores medlemsvirksomheder altid kan møde fagligt kvalificerede, veluddannede og engagerede medarbejdere.

Vi er ajour med viden indenfor afdelingens områder, og i nødvendigt omfang inddrages eksterne rådgivere og vores netværk i sager der ligger uden for den pågældende rådgivers kompetenceområde. På den måde kan vi give den rigtige saglige vurdering/rådgivning omkring opgaver og problemstillinger.
Vi går samtidigt op i at sikre at eksterne rådgivere lever op til de kvalitetskrav, der gælder for afdelingens medarbejdere.
Kompetencer kommer ikke af sig selv, og derfor er der en efteruddannelse og vidensdeling mellem rådgiverne.

Vores ambition er at være den bedste sparringspartner, og derfor holder medarbejderne sig ajour med de sidste opdateringer indenfor byggeri og teknik, med den målsætning at gennemføre relevante kurser indenfor byggeri og teknik.

Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald, og du kan bl.a. sparre med os indenfor følgende områder:

  • Nybygning samt bolig- og erhvervsbyggeri
  • Tilbygning/ombygning
  • Energivejledning herunder rentabilitet
  • Renovering/bygningsvedligeholdelse
  • Udvendig facaderenovering
  • Indvendig facaderenovering
  • Tagarbejder herunder undertage og de problemkomplekser der ofte opstår
  • Badeværelser – krav og løsninger
  • Murerarbejder
  • Desuden tilbydes almindelig byggeteknisk bistand