Byggeaffald

Byggeaffald kan indeholde miljøfarlige stoffer, men bliver ofte ikke behandlet korrekt.
Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis.

Hos Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald kan du finde en vejledning og få overblik over, hvilke roller og pligter du har som entreprenør i nedrivningens forskellige faser.
Vejledningen retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedrivning, ombygning og renovering af ældre bygninger.
Læs mere her.