Eleven er i sit første ansættelsesår og er ansat i perioden fra 2. september til 31. oktober:

  • Eleven har ret til 5 ugers betalt ferie i løbet af ferieafholdelsesåret. Dvs. 5 uger fra ansættelsens begyndelse frem til 31. august. Ferien kan dog bruges frem til 31. december året efter.