Eleven er i sit 1. eller 2. hele ferieår

1. hele ferieår begynder fra første gang det er den 1. september i elevens ansættelsestid.

  • Eleven har ret til 5 ugers betalt ferie i ferieafholdelsesperioden (1. september til 31. december året efter).

Yderligere forklaring:

Hvis eleven bliver ansat hos virksomheden i løbet af sit 1. eller 2. hele ferieafholdelsesår har han/hun muligvis noget ferie med fra den forrige arbejdsgiver. I det tilfælde skal feriepenge optjent i ferieoptjeningsåret ved anden arbejdsgiver før ansættelsen modregnes, så eleven betaler (en del af) sine 5 ugers tildelte ferie med de optjente feriepenge.

Eksempel:

Eleven bliver ansat hos en ny mester den 1. februar og er i sit 1. hele ferieafholdelsesår. I dette tilfælde har eleven optjent 12,48 dage (6*2,08 = 12,48 feriedage). Eleven har holdt 4 dages juleferie hos den tidligere arbejdsgiver og har derfor 8,84 dage tilbage (12,84 – 4 = 8,48 dage), hvilket svarer til 5.000 kr. Eftersom eleven har ret til at holde 25 dages ferie, men allerede har holdt 4 dage, skal den nye arbejdsgiver betale løn under 21 feriedage. Den nye arbejdsgiver kan dog modregne med de feriepenge, som eleven havde med sig fra den forrige arbejdsgiver.