Intern udvikling af medlemsvirksomheder

Start småt
Vi forstår, at virksomheder er forskellige. Derfor tager vi udgangspunkt i, hvad din virksomhed og hvad du ønsker at forbedre. Måske har I behov for at styrke planlægningen af opgaver, reducere fejl i udført arbejde eller få en bedre kommunikation med de udførende.

LivingLean er specialister i at sikre et godt samarbejde og en god organisering mellem byggeriets aktører. Dansk Håndværk har indgået et samarbejde med LivingLean om at gøre din virksomhed stærkere med gode processer, planlægning og kommunikation. Der tages afsæt i de dagligdags udfordringer, virksomheden oplever, og der er fokus på at øge produktiviteten og dermed lønsomheden.

Start med et gratis afklaringsmøde
Som medlem af Dansk Håndværk kan du altid booke den første time gratis til en uformel og uforpligtende snak om de ønsker, virksomheden har. Vi tager en snak om, hvad I gerne vil ændre, og sammen drøfter vi vejen dertil. Det er vigtigt at gå i gang med det rigtige.

Forløbet drives af LivingLean sammen med jer. Eventuel økonomi afregnes direkte med LivingLean. Den rabat, I opnår som medlem af Dansk Håndværk, fremgår herunder.

Kom godt i gang til en fast pris
3 timers sparring (samlet eller individuelt) hvor virksomheden vælger emnet og indsatser. Samlet bekøb 3.360 kr. ekskl. moms.

3 timers workshop inkl. forberedelse, opfølgning og 20% rabat til medlemmer af Dansk Håndværk: 3.360 kr. ekskl. moms.

Klippekort med stor fleksibilitet.
Med et klippekort vælger I selv, hvornår og til hvad I ønsker hjælp. LivingLean giver 20% rabat til medlemmer af Dansk Håndværk. Klippekort med 10 timer inklusive rabat kr. 11.200 kr. ekskl. moms.

Optimer de tre vigtigste arbejdsgange
Vælg tre arbejdsgange, som I ønsker at optimere (f.eks. tilbud, materialer, fakturering). Sammen med medarbejderne kortlægges arbejdsgangene hos jer. Hver arbejdsgang forbedres, så den giver mindre spild og færre fejl. Forbedringsforslag indsamles, og forbedringsindsatsen igangsættes med det samme.

Workshop inkl. forberedelse, opfølgning og 20% rabat til medlemmer af DHV: 6.720 kr. ekskl. moms.

Andre temaer til din virksomhed:

  • Kortlægning og optimering af virksomhedens forretningsprocesser
    De daglige arbejdsgange er vigtige for et effektivt flow med få fejl og god indtjening. Minimer tidsspild og styrk arbejdsglæden. Sammen med ledelse og medarbejdere kortlægger vi de nuværende arbejdsgange. Vi identificerer de steder, hvor der opstår fejl, ventetid og dobbeltarbejde, og sammen finder vi forbedringer, så arbejdsgangen hænger bedst muligt sammen til glæde for kunden og jer. Det hele visualiseres og optimeres på praktisk vis via brown-paper-metoden (procesplaner).
  • Kompetenceafdækning
    Få overblik over det grundlæggende kompetencebehov. Uanset, om man er mange eller få ansatte, er der behov for mange forskellige kompetencer i dagligdagen. Indsatsen sammenholder jeres kompetencebehov med de faktiske kompetencer. Er der tegn på mangler eller flaskehalse, udarbejdes der planer for en opkvalificering af medarbejdere eller rekruttering. Det giver også mulighed for et fokus på at fastholde de gode medarbejdere.
  • Ledersparring
    Hvis jeres ønske om udvikling, bedre bundlinje, vækst eller anden udvikling skal ske fyldest, er lederens rolle og indsats helt afgørende. Vi oplever igen og igen: ”Som mester, så svende”. Derfor er det afgørende, at ledelsen går foran og viser vejen – selvom man ikke altid kender vejen, er ledelse og tydelighed vigtig for at fastholde resultaterne.

Mere information og kontakt

LivingLean