SmallClaims

Det kan faktisk betale sig at forfølge småkrav

Hvis en kunde nægter at betale en faktura på under 50.000 kroner, opgiver mange håndværksmestre at indlede en retslig proces. For udgifterne ved at føre sagen vil hurtigt overstige de 50.000 kr. Men med hjælp fra SmallClaims, kan det faktisk betale sig at forfølge småkrav.

SmallClaims gør brug af moderne teknologi, som bl.a. machine learning og intelligente processer for at automatisere tidligere manuelt udførte opgaver. Dertil kommer naturligvis flere års praktisk erfaring i førelse af småsager og et indgående kendskab til retslige processer ved domstolene.

Sammenlagt betyder det, at SmallClaims kan nedsætte omkostningerne, så det kan betale sig at anlægge en småsag om selv små beløb. Dermed har SmallClaims gjort inddrivelse af småkrav ved anlæggelse af retssager til en plus-forretning.

Hvad koster det?
Hvis sagen vindes, opkræver SmallClaims kun 35% af det beløb, som modparten skylder dig. Den normale pris er 45% af beløbet, men medlemmer af Dansk Håndværk får rabat. Risikoen ved at føre sagen er derfor lille og begrænser sig til retsafgiften, som aldrig beløber sig til mere end 750 kr. Retsafgiften bliver pålagt modparten, hvis sagen vindes. Tabes sagen, vil der i nogle tilfælde skulle ske betaling af retsomkostninger til modparten, men det ligger i langt de fleste tilfælde mellem 1.000 – 3.000 kr.

Læs mere

Kontakt Christian Olson, stifter og CEO, 26 24 53 41, info@smallclaims.ai