Skræddersyet løn tilpasset overenskomsten

Dansk Håndværk har i samarbejde med ProLøn udviklet et skræddersyet lønsystem, som sparer dig for tid og optimerer din daglige lønadministration. Lønsystemet er tilpasset de gældende overenskomster for medlemmer. Det hjælper til at forebygge ubehagelige overraskelser, og lønudbetalinger der er i strid med overenskomsten.

Proløn kan integreres med langt de fleste økonomisystemer. Med brancheløsningen får du adgang til:

  • Online lønindberetning 24-7 via pc og tablet
  • Gratis oprettelse af virksomhed og medarbejdere
  • Gratis lønkørsel i 2 måneder ved overgang fra andet lønsystem
  • Gratis hotline med hjælp fra lønkonsulenter med brancheerfaring
  • Indberetning af lønsummer
  • Mulighed for styring af ferie, feriefridage og afspadseringstimerne
  • Online lønhåndbog tilpasset DHV’s overenskomster

Det skal være enkelt og ligetil
Med ProLøn har du tilknyttet en lønkonsulent, som med sin branchespecifikke viden kan hjælpe dig i forbindelse med lønadministrationen. ProLøn sørger fx for overførsler til SKAT og ATP, automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspension, håndtering af elevforsikring, fritvalgskonto og S/H. De overskuelige lønsedler kan leveres i e-Boks, og løndata på alle medarbejdere kan tilgås fra ProArkiv – dit digitale arkiv, hvor du 24-7 kan hente løndata. Løndata, som gemmes trygt i sikkerhed for brand og tyveri i minimum 5 år.

Det er ikke besværligt at skifte til nyt lønsystem
ProLøns konsulenter hjælper dig med overgangen til dit nye lønsystem. Vi opretter din virksomhed og hjælper gerne med at oprette dine medarbejdere. Du kan skifte lønsystem året rundt! ProLøn sørger ligeledes for at overføre S/H-saldi via saldi fra sidste lønseddel fra tidligere lønsystem.

Læs mere
Har du spørgsmål, kan ProLøn kontaktes på tlf. 87 10 19 30 eller proloen@visma.com