Lars Mouritsen

Lars Mouritsen
Bestyrelsesmedlem
Firmanavn: KOPP-SORØ Tømrer-Snedker A/S
Hjemmeside: www.kopp-sorø.dk