Morgenmøde: Beregning af rentabilitet

Hvordan beregnes rentabilitet? Og hvornår er der et krav om rentabiliteten skal beregnes? Det er et par af de spørgsmål vi ofte får, og for at forebygge fejl og misforståelser, tilbyder vi nu et morgenmøde, hvor du kan blive klogere på rentabilitetsberegning. 

Underviser Susie M. Frederiksen

Det er stadig relativt nyt, at Bygningsreglementet stiller krav om efterisolering af eksisterende bygninger, og reglerne er rent ud sagt kryptiske. Underviser Susie M. Frederiksen redegør for, hvordan de skal forstås i praksis med en række eksempler – understøttet af tegninger, fotos og kortfilm.

Få helt styr på, hvad bygningsreglementet forstår ved:

  • Ændret anvendelse
  • Ombygning (rentabilitet)
  • Udskiftning
  • Renoveringsklasser

Hvornår skal der udarbejdes en rentabilitetsberegning for efterisolering? Hvordan skal rentabiliteten beregnes? Og hvornår udføres efterisoleringen uanset rentabilitet? Hvilke krav stiller Bygningsreglementet, hvis efterisolering kan medføre fugtskader?
Til morgenmødet får du tips til, hvor du kan få hjælp, når du står i situationen.

Undervisningen er baseret på, at deltagerne er aktive og spørger ind, så vi får nogle gode snakke.

Underviser

Underviser Susie M. Frederiksen har været 10 år på byggepladser i entreprenørbranchen, før hun kom til Videncenter for energibesparelser i bygninger. Hun har været ansvarlig for Videncentrets energiløsninger og har assisteret Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med udarbejdelse af vejledningen “Ofte rentable konstruktioner”. I sin tid i Videncentret har hun undervist et hav af håndværkere i energirenovering. Desuden har hun undervist i Bygningsreglement 2015 og 2018.

Tid, sted og pris

Tirsdag d. 27. oktober i Silkeborg fra kl. 7.30 – 10.00
Sted: Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg
Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2020

Torsdag d. 29. oktober i København fra kl. 7.30 – 10.00
Sted: Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 6. sal, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020

Vi sørger for kaffe og morgenbrød.

Pris for medlemmer af Dansk Håndværk: 595 kr. ex moms
Pris for ikke-medlemmer: 1.195 kr. ex moms

Tilmelding

Tilmelding til Mette Kofoed Iversen på tlf. 32 63 04 70 eller mi@dhv.dk
Ved udeblivelse uden afbud ser vi os nødsaget til at opkræve et gebyr på kr. 500,- ex. moms.