AB 18 – spilleregler for byggearbejde
Dagskursus (begynderkursus)

AB 18 er de nye standardkontrakter, der har afløst AB 92.
(Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)

Må en bygherre frit ændre i en opgaves omfang? Hvornår kan du ifalde dagbod? Hvornår må du standse arbejdet? Hvem bærer risikoen for materialer og arbejdet under arbejdets udførelse? Hvad er dine rettigheder? Hvad er dine forpligtelser?
At kende sine rettigheder og forpligtelser kan betyde forskellen mellem overskud og underskud på en opgave.

Formål

Få en grundig gennemgang af de vigtigste dele af byggeriets standardvilkår AB 18, fortalt og forklaret på en måde, så man sikrer sig at bruge reglerne på den forretningsmæssigt bedste måde.

Målgruppe

Dig som mester eller dine fortrolige medarbejdere.

Indhold

De vigtigste problemer fra praksis gennemgås, bl.a. om kontraktindgåelsen, sikkerhedsstillelse, ændringer i arbejdet, forsinkelse, afleveringsforretningen, mangler ved arbejdet, ansvarsperioden for arbejde og leverancer samt konfliktløsninger.

Tid

Uge 43, torsdag d. 27. oktober 2022 (kl. 9.00-16.00)
Der vil være morgenbrød og kaffe samt frokost/kaffe senere.

Sted

HUSETs konferencecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
Deltagerantal: Min. 12 personer.

Pris

3.000 kroner eksklusive moms for medlemmer (inklusive kursusmateriale og forplejning).

Underviser:

Jurist fra SMVdanmark.

Tilmelding

Tilmeld dig på siden her, alternativt pr. email: aarhus@malermestre.dk.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 32630470.

Tilmelding senest 22. september 2022.

Kurset afholdes i samarbejde med Danske Malermestre.