Webinar: Skab opmærksomhed om spild og udvid den produktive tid

Det første webinar i rækken af fem med fokus på lean foregår torsdag den 27. oktober kl. 14.00 til 15.00 via MS Teams.

Spild optræder i mange forskellige former, fx som dobbeltarbejde, tilbageløb, manglende planlægning, uklar information eller manglende forventningsafstemning med kunden. Og det koster på indtjeningen.
Men spild kan heldigvis reduceres gennem opmærksomhed og samarbejde. Webinaret giver dig enkle metoder og værktøjer, som synliggør og reducerer spildtyper i hverdagen.

Webinaret er gratis, og du kan blandt andet blive inspireret af emner som:

  • Hvad er spild, og hvordan får medarbejderne opmærksomhed på spildtyper?
  • Udvid den tid, der er direkte værdiskabende for kunden
  • Registrer dit spild og mål din egen produktive tid

Webinaret henvender sig til ejerledere, ledere, planlæggere, koordinatorer, installatører, montører og andre, der arbejder med planlægning og koordinering.

Webinaret tager afsæt i dine ønsker til at reducere spild samt metoder og værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i virksomheden efterfølgende. Har du en spildtype, du ønsker, indgår i webinaret, så giv besked til peter@livinglean.dk inden webinaret, så indholdet bliver så praksisnært som muligt.

Tilmelding skal ske til Dansk Håndværk på mail dhv@dhv.dk.