AB92 kursus

AB92 er den standardaftale som oftest benyttes, når der skal indgås aftale om udførelse af en bygge- og anlægsopgave.

På kurset gennemgås de vigtigste bestemmelser i AB 92 på en let og forståelig måde, så du får overblik over reglerne og bliver bedre til at manøvrere.
Vi gennemgår også de faldgrupper, der kan være. I dag er det ikke nok at kunne sit håndværk. Byggejuraen fylder mere og mere i dagligdagen.

Følgende emner bliver berørt:

  • Aftaleindgåelsen
  • Entreprisens udførelse
  • Sikkerhedsstillelse og træk på sikkerhedsstillelse
  • Ændringer af arbejdet, ekstraarbejde
  • Betalingsreglerne
  • Standsning af arbejdet
  • Forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod
  • Mangler og reklamation
  • 1 års og 5 års eftersyn
  • Tvister og syn/skøn

Der vil blive trukket paralleller til AB-Forbruger undervejs i kurset.

Tid og sted

Onsdag d. 31. maj 2017 fra kl. 09.00-16.00
Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S

Underviser

Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet

Pris

Medlemmer af Danske Malermestre og Dansk Håndværk: 1.500 kr. ex moms
Ikke-medlemmer: 2.995 kr. ex moms

Tilmelding

Tilmelding er bindende og skal ske senest den 16. maj 2017 til Mette Kofoed Iversen på mi@dhv.dk eller 32 63 04 70.

Kurset afholdes i samarbejde med Danske Malermestre.