Den nye ferielov 2020 – kom til informationsmøde

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Allerede fra den 1. september 2019 kommer der et overgangsår, så vi kan blive klar til den nye lov.

Feriekonto/ATP har afholdt informationsmøder om emnet flere steder i landet, men da disse møder hurtigt blev overtegnet har der været flere af vores medlemmer, som ikke har haft mulighed for at deltage. Vi har derfor lavet en aftale med Feriekonto om, at de afholder informationsmøder eksklusivt for medlemmer af Dansk Håndværk.

Dansk Håndværk inviterer nu dig, som medlem, til et informationsmøde, hvor I kan få at vide, hvad den nye lov betyder for jer. Det har f.eks. betydning for, hvordan I skal indberette og indbetale feriepenge.

Hovedpunkter på informationsmøderne vil være:

  • Introduktion til Feriepengeinfo
  • Introduktion til den nye ferielov, overgangsåret og den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler
  • Nyt om indberetninger
  • Nyt om indbetalinger
  • Ændrede regler for udbetaling og overførsel af ferie

Tid og sted
Sjælland: Allerede afholdt
den 29. april 2019, kl. 9.00 – 12.00
Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S

Jylland:
den 27. maj 2019, kl. 9.00 – 12.00
Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg
Tilmeldingsfrist senest den 10. maj 2019, eller så længe, der er ledige pladser

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Charlotte, Dansk Håndværk, dhv@dhv.dk efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er bindende. Skriv venligst navn på deltager, Virksomhedens navn og CVR-nr. i mailen.

Informationsmødet er gratis at deltage i, men møder du ikke op, koster det et gebyr på kr. 300,-

Har du spørgsmål til informationsmødet kan du kontakte Charlotte Arvesen, Dansk Håndværk, på telefon 32 63 04 70 eller mail dhv@dhv.dk.