Gå-hjem-møde: BR15 og BR18

Brug en eftermiddag på at blive opdateret på BR15 / BR18, og de vigtigste, nye ændringer.

Tidligere direktør i Træinformation, arkitekt Bjarne Lund Johansen, belyser konsekvenserne af de nye regler og hvad ændringerne betyder i praksis – især for enfamilieshuse, sommerhuse og tilbygninger, og forandring af bygninger.  

Der bliver rig lejlighed til at spørge, drøfte og få uddybet emnerne:

  • De seneste ændringer til BR15, bl.a. ændrede regler for niveaufri adgang
  • Hvad er nyt i BR18, og hvad kan vi forvente i 2020?
  • Gældende energiregler i BR15, isolerings- og tæthedskrav – og hvordan lever vi op til kravene?
  • Udformning af terrændæk og renovering af krybekældre – hvad er lovligt?
  • Hvad med fugtkrav og rentabilitet – og hvad nu hvis kunden ikke vil følge BR?
  • Seneste viden og erfaring med MgO-plader

Bjarne Lund Johansen har i dag rådgivningsvirksomheden Nexttool, der bl.a. udfører syns- og skønsopgaver, driver foredragsvirksomhed og rådgiver virksomheder og myndigheder.

Gå-hjem-mødet afholdes i både Kolding og København:

Kolding: Torsdag d. 21. september 2017 fra kl. 15.00 – 17.30 

Dansk Håndværk, Centervej 2, 6000 Kolding
Tilmeldingsfrist: 18. september 2017

København: Torsdag d. 28. september 2017 fra kl. 15.00 – 17.30 

Dansk Håndværk, Islands Brygge 26, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 25. september 2017

Pris

Kurset er gratis for medlemmer af Dansk Håndværk.
Pris for ikke medlemmer: kr. 995,- ekskll. moms.

Tilmelding

Tilmelding til Mette Kofoed Iversen på tlf. 32 63 04 70 eller mi@dhv.dk
Ved udeblivelse ser vi os nødsaget til at opkræve kr. 500,- ekskl. moms.