Byggeaffald til Genbrug – seminar i Næstved

Næstved Erhverv afholder seminar

Torsdag den 11. april 2019, kl. 15.30-18.00
hos YderZonen – AffaldPlus, Elektrovej 1, Ydernæs, 4700 Næstved

– der skal gøre os lidt klogere på forskellige metoder til håndtering af byggeaffald.

Det finder sted hos AffaldPlus, der præsenterer en række muligheder for, at affald kan sorteres til direkte genbrug og genanvendelse, ligesom Ressource City og en håndværksvirksomhed vil fortælle om deres erfaringer.

Arrangementet byder på et besøg hos PlusByg, der er AffaldPlus’ nye genbrugsmarked for byggematerialer. PlusByg gør det lettere at indlevere byggeaffald, bl.a. får man hjælp ved indleveringen til sortering og aflæsning. PlusByg har officiel åbning den 13. april, og med dette seminar inviterer vi til en eksklusiv forpremiere på de nye tilbud.

Yderligere oplysninger og program findes her i vedhæftede invitation

Deltagelse er gratis, og tilmelding kan ske på Næstved Erhvervs hjemmeside

Næstved Erhverv ser frem til at byde velkommen til et par spændende timer.