AB 18: Vi er klar med kurser i hele landet

AB 18 og Forenklet AB 18 afløser AB 92
Byggeriets nye standardkontrakter AB 18 og Forenklet AB 18 er udarbejdet med henblik på anvendelse på bygge- og anlægsopgaver som udbydes fra 1. januar 2019, men du risikerer at møde dem før, hvis enkelte bygherrer bruger dem tidligere.

Der er mange nye vigtige regler, man som håndværksvirksomhed er nødt til at lære, hvis man vil forebygge problemer og tab.
Kender du ikke AB 18, giver du tilbud uden at kende vilkårene!

Tilmeld dig i dag

Kom på kursus med Dansk Håndværk i samarbejde med SMVdanmark, og få forklaret forskelle mellem ny og gammel AB, så du i praksis kan forstå og bruge de nye vilkår.
Kurserne forudsætter kendskab til AB 92. Begynderkurser udbydes senere.

Kurset er et én-dags kursus og afvikles i tidsrummet kl. 9.00 –16.00.

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 + moms for medlemmer af Dansk Håndværk og kr. 2.640 for ikke medlemmer.
Prisen er inkl. undervisningsmateriale og forplejning. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Se datoer og tilmeld dig via SMVdanmarks hjemmeside. 


Kurserne afholdes følgende steder:

  • Herning: 12. september
  • Aarhus: 18. september
  • Aalborg: 19. september
  • Odense: 26. september
  • Maribo: 2. oktober
  • Fredericia: 31. oktober
  • Esbjerg: 1. november
  • Køge: 8. november
  • København: 30. august + 6. september + 27. september + 11. oktober + 18. oktober + 25. oktober + 20. november + 29. november samt d. 30. januar 2019 kl. 9-16 i Håndværkets Hus i København.