Fagligt netværk for Elitehåndværkere

Når kun det bedste er godt nok.

Vil du være blandt de bedste inden for dit fag? Og ønsker du et stærkt netværk som kan styrke din virksomhed på flere plan?
Som medlem af Dansk Håndværk har du mulighed for at være med i vores faglige netværk der fokuserer på byggeteknik, forretningsudvikling og samarbejde.

Netværket giver adgang til: 

  • Sparring med videnspersoner om byggetekniske og håndværksmæssige forhold.
  • Erfaringsudveksling med ligesindede kolleger,
  • Opdatering af viden inden for byggeteknik, forretningsudvikling og samarbejde
  • Nye samarbejdsrelationer
  • Socialt samvær med kolleger

Vær med i dit lokale netværk enten ØST for Storebælt, VEST for Storebælt samt på Sydsjælland.
Se aktivitetsplanen for 2018 her:

Sådan fungerer netværket

Netværket tager sit udspring i et online-forum som Dansk Håndværk stiller til rådighed. Derudover afholdes en række fysiske møder og arrangementer i løbet af året som fx leverandørbesøg og oplæg fra videnspersoner indenfor udvalgte emner.

Der vil løbende være håndplukkede temaer til debat i forummet om alt fra skimmelsvamp og efterisolering til vinduer og tagkonstruktioner. Til hvert tema tilknyttes videnspersoner indenfor det aktuelle emne, fx fra Teknologisk Institut, som kan komme med inputs, sparring og gode råd – og som sikrer et højt fagligt niveau.

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Netværket er for medlemmer af Dansk Håndværk. Det er en forudsætning for et udbytterigt netværk at alle forpligter sig til at bidrage og modtage. Man bidrager med sine erfaringer, gode ideer og udfordringer. Og man modtager andres erfaringer og gode ideer på egen praksis. Der vil være en høj grad af fag-nørderi, faglig sparring og personlig udvikling.

Ring til os på tlf. 32 63 04 70 eller send en mail til dhv@dhv.dk hvis du vil tilmelde dig netværket eller ønsker at høre nærmere.