Generalforsamling 2020

Kære medlem,

Grundet det stigende antal coronasmittede i Danmark, har bestyrelsen i Dansk Håndværk besluttet at aflyse Dansk Håndværks generalforsamling i den form vi plejer.

Dansk Håndværk vil fredag den 18. september 2020 gennemføre generalforsamlingen skriftligt pr. mail på følgende måde:

1. Valg af dirigent
Der vælges ikke dirigent, da generalforsamlingen foregår pr. mail.

2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Formandens beretning udsendes som en video.
Har du spørgsmål, eller bemærkninger til formandens beretning, bedes du sende det skriftligt til dhv@dhv.dk. Dansk Håndværk besvarer alle spørgsmål skriftligt og udsender svar og bemærkninger til alle medlemmer.
Formandens beretning anses for godkendt, hvis et flertal af medlemmer ikke gør skriftlige indsigelser til beretningen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt orientering om budget
Har du spørgsmål, eller bemærkninger til Dansk Håndværks regnskab for 2019 eller Dansk Håndværks budget for 2020, bedes du indsende det skriftligt til dhv@dhv.dk. Dansk Håndværk besvarer alle spørgsmål skriftligt, og udsender svar og bemærkninger til alle medlemmer.
Regnskabet anses for godkendt, hvis et flertal af medlemmer ikke gør skriftlige indsigelser til regnskabet.

4. og 5. Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Det foreslås, at bestyrelsens mandat forlænges indtil næste generalforsamling, medmindre der er skriftlige indsigelser hertil, hvorved valget vil blive gennemført på anden vis.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Det anses for godkendt, hvis et flertal af medlemmer ikke gør skriftlige indsigelser hertil.

7. Lønninger, diæter m.v.
Bestyrelsen forslår uændret lønninger, diæter m.v. Det anses for godkendt, hvis et flertal af medlemmer ikke gør skriftlige indsigelser hertil.

8. Forslag
Det indkomne forslag er trukket tilbage, da det behandles af Dansk Håndværk og SMVdanmark.

9. Eventuelt
Har du noget til eventuelt, bedes du indsende det skriftligt til dhv@dhv.dk. Dansk Håndværk besvarer alle spørgsmål skriftligt, og udsender svar og bemærkninger til alle medlemmer.

Vi håber, I alle har forståelse for vores beslutning, og vi beklager eventuelle gener vores beslutning måtte medføre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Håndværk