Uddannelse skaber kvalificeret arbejdskraft

Der er rift om den kvalificerede arbejdskraft, og efterspørgslen ser ikke ud til at blive mindre i fremtiden. Stort set alle brancher vil komme til at opleve mangel på gode medarbejdere.

Dansk Håndværk har derfor meget fokus på uddannelse af lærlinge, efteruddannelse af medarbejdere, samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så små og mellemstore virksomheder også i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I Danske Håndværk arbejder vi med:

  • at fremme de håndværksmæssige uddannelser, så flere unge mennesker aktivt tilvælger uddannelserne,
  • etablering af flere praktikpladser hos håndværksvirksomhederne, så der er nok praktikpladser til de unge mennesker som vælger en håndværksmæssig uddannelse
  • at sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne, samt at fremme og øge udbuddet af efteruddannelse,
  • at skabe en fair udligningsordning til de virksomheder der uddanner lærlinge.
  • at udvikle attraktive uddannelsesmiljøer.
  • fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.