Det bæredygtige håndværk

Vores klima og miljø er udfordret af den måde vi lever og forbruger på. Det kræver en omstilling og nye måder at gøre tingene på.

I Dansk Håndværk arbejder vi på at fremme det bæredygtige håndværk mest muligt med vidtgående hensyn til miljø og klima.

I arbejdet fokuserer vi blandt andet på:

  • at sikre en ordentlig kvalitet, der ikke sker på bekostning af miljøet og klimaet.
  • at højne sundheden i de huse vi bygger og for de mennesker der udfører arbejdet.
  • at bruge vores ressourcerne rigtigt og ved at undgå spild.
  • at bygge med cirkularitet, renovering og genanvendelse for øje.

Dansk Håndværks arbejde tager udgangspunkt i følgende verdensmål: