Bekæmpelse af unfair konkurrence

Den danske håndværksbranche er under et massivt pres fra virksomheder, der arbejder uden for det danske overenskomstsystem og som bevidst omgår de danske skatte- og arbejdsmiljøregler.

Det skaber en unfair konkurrence i forhold til de virksomheder, der følger overenskomsterne og som overholder lovgivningen.

Den unfair konkurrence rammer især de små og mellemstore håndværksvirksomheder, hvorfor det er en mærkesag for Dansk Håndværk at bekæmpe unfair konkurrence og sikrer ordnede forhold i håndværksbranchen.

Dansk Håndværk bekæmper unfair konkurrence ved:

  • at forpligte vores medlemsvirksomheder overenskomstmæssigt til at sikre, at alle udenlandske underentreprenører er overenskomstdækket.
  • at opfordre kommuner til at indføre arbejdsklausuler og udbyde i fagentrepriser frem for totalentrepriser, så der kan føres bedre kontrol med brug af virksomheder.
  • at opfordre medlemsvirksomhederne til at indberette uregelmæssigheder på byggepladserne til såvel bygherre og hovedentreprenør som myndigheder.
  • at opfordre forbrugere og virksomheder til, når de støder på udenlandske virksomheder eller arbejdere, der ikke lovmæssigt skilter med, at de er opført i RUT-registeret, at indberette dette til myndighederne.
  • at opfordre myndighederne til at intensivere kontrollen af udenlandske virksomheder, når de besøger blandt andet byggepladser.
  • at deltage i udvalgsarbejde og møder med de offentlige myndigheder og fagbevægelsen om problemstillingen.