Bedre adgang til offentlige opgaver

Offentlige udbud skal tilrettelægges på en måde, så små og mellemstore virksomheder også har mulighed for at byde på opgaverne.

Dansk Håndværk opfordrer derfor kommuner og offentlige myndigheder til at udbyde i fagentrepriser frem for at udbyde i totalentreprise.

Når kommuner og offentlige myndigheder udbyder i fagentreprise, betyder det, at arbejdet deles op på forskellige fagområder, så hver enkelt håndværksvirksomhed kan byde på den del af opgaven, som den kan løse, fx mureropgaver i en entreprise, tømreropgaver i en anden, entreprenøropgaver i en tredje osv.

Det betyder at mindre – blandt andet lokale – virksomheder også kan byde på opgaven, mens store virksomheder fortsat kan byde på samtlige opgaver.

Det er en god udbudspolitik, men også en fornuftig lokal erhvervspolitik.

Brug af fagentreprise har mange fordele:

  • Konkurrence om pris og kvalitet forøges til gavn for kommunernes og statens økonomi.
  • Lokale virksomheder får mulighed for at byde på opgaverne, uden at det ændrer på større virksomheders tilsvarende muligheder.
  • Der skabes flere lokale jobs, når de lokale virksomheder får mere arbejde. Dermed får ledige i det lokalområde, hvor arbejdet skal udføres, bedre mulighed for at finde et job.
  • Indsatsen mod social dumping styrkes, da kommuner og offentlige myndigheder får en bedre indsigt og styring med, hvem der udfører offentlige opgaver på overenskomstmæssige vilkår.
  • Kommunens skattegrundlag forøges, når der skabes lokale jobs og udgifter til sociale ydelser, jobindsats m.v. falder.
  • Erhvervsklimaet i kommunen forbedres, når også lokale virksomheder tilbydes de opgaver som kommunens borgere betaler for.