Bedre adgang til kommunale opgaver

Kommunale udbud skal tilrettelægges på en måde, så små og mellemstore virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne.

Dansk Håndværk opfordrer derfor kommunerne til at udbyde i fagentrepriser frem for at udbyde i totalentreprise.

Når kommuner udbyder i fagentreprise, betyder det, at arbejdet deles op på forskellige fagområder, så hver enkelt håndværksvirksomhed kan byde på den del af opgaven, som den kan løse, fx mureropgaver i en entreprise, tømreropgaver i en anden, entreprenøropgaver i en tredje osv.

Det betyder at mindre – blandt andet lokale – virksomheder også kan byde på opgaven, mens store virksomheder fortsat kan byde på samtlige opgaver.

Det er en god udbudspolitik, men også en fornuftig lokal erhvervspolitik.

Fordele for alle

Bruger kommunen fagentrepriser vil det have en række fordele for kommunen, dens virksomheder og for kommunens ledige borgere:  

  1. Konkurrence om pris og kvalitet forøges til gavn for kommunens økonomi.
  2. Lokale virksomheder får mulighed for at byde på opgaverne, uden at det ændrer på større virksomheders tilsvarende muligheder
  3. Der skabes flere lokale jobs, når de lokale virksomheder får mere arbejde. Dermed får kommunens egne ledige bedre mulighed for at finde et job.
  4. Indsatsen mod social dumping styrkes, da lokale virksomheder bruger lokal dansk arbejdskraft på danske overenskomstvilkår – se om emnet her.
  5. Kommunens skattegrundlag forøges, når der skabes lokale jobs og udgifter til sociale ydelser, jobindsats m.v. falder.
  6. Erhvervsklimaet i kommunen forbedres, når også lokale virksomheder tilbydes de opgaver kommunens borgere betaler for.