Vækst og udvikling i hele Danmark

De små og mellemstore håndværksvirksomheder er livsnerven i den danske byggebranche og udgør rygraden i lokalområdernes erhvervsliv. De har en lang tradition for at påtage sig en vigtig rolle i lokalsamfund over alt i Danmark.

Håndværksvirksomhederne og deres medarbejdere skaber lokal aktivitet, beskæftigelse og vækst og er med andre ord en helt central faktor, når det gælder at sikre dynamikken og den fremtidige udvikling af lokalområderne i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at disse håndværksvirksomheder hele tiden har de bedst mulige forudsætninger for at drive og udvikle sunde, overskudsgivende forretninger, der er kendetegnet ved effektive processer og optimal ressourceanvendelse.

Det kræver imidlertid, at virksomhederne er i stand til at tiltrække, motivere, kompetenceudvikle og ikke mindst fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Og det kræver ligeledes, at ejere og ledelse på en målrettet og effektiv måde formår at inddrage medarbejderne i beslutninger omkring drift og udvikling, samt generelt fokuserer på at skabe en positiv samarbejdskultur og et godt arbejdsmiljø, hvor alle tager ansvar for udvikling af de processer, systemer og metoder, der skaber resultaterne for virksomheden.

Vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder over alt i Danmark.