Projekt Kort & Godt

Byggeriet er en kompleks proces, der ofte involverer mange forskellige aktører fra mange forskellige virksomheder med vidt forskellige baggrunde, incitamenter for forudsætninger for at deltage i byggeprojektet.

En gennemgående udfordring for stort set alle byggeprojekter er mangelfuld kommunikation og tværfagligt samarbejde. Der er et stort potentiale, hvis man målrettet og struktureret arbejder med kommunikation og tværfagligt samarbejde i byggeriet. For bedre forståelse og respekt for hinandens arbejde er en forudsætning for det gode resultat. Ingen faggrupper bygger huse alene.

Bæredygtigt byggeri er fremtidens byggeri. Der vil fremover blive stillet større krav til vores forbrug og spild. Vi har med andre ord ikke uanede af ressourcer og må derfor passe godt på dem som vi har. Spild forekommer i mange afskydninger. Spild af tid. Spild af materialer. Spild af penge (som konflikter kan medføre).

Kort & Godt er et refleksionsværktøj, der er lavet med henblik på at øge det tværfaglige samarbejde i håndværksbranchen. Projektet skal være med til at skabe gode byggevaner – i første omgang blandt dem, der er under uddannelse.


Hvad er Kort & Godt-metoden?

En af inspirationsmodellerne bag Kort & Godt-metoden er Lean Construction. Kort & Godt-metoden er et refleksionsværkstøj, der består af en række simple spørgsmål, som eleven (lærlingen, svenden, mesteren) kan stille sig selv fem minutter før og fem minutter efter en given opgave.

Spørgsmålene stiller skarpt på opgaven, materialer, materiel og værktøj, proces og arbejdsmiljø, kvalitetssikring og dokumentation med henblik på at opnå:

  • Afklaring inden man går i gang med en opgave
  • Evaluering af opgaven, så man får indsamlet viden og erfaring
  • Overlevering, så man tænker næste skridt og evt. samarbejdspartnere ind i byggeprocessen

Målet er at sikre, at alle involverede parter er tilstrækkeligt inde i opgaven for at undgå spild, fejl og arbejdsulykker og for at øge samarbejdet.

Undervisningsmateriale

Som et led i projektet er der blevet udarbejdet undervisingsmateriale, som skal bruges på uddannelsesinstitutionerne. I første omgang testes det af på TECH COLLEGE i Aalborg.