Ferie

Optjening af ferie

Den nye ferielov er nu trådt i kraft pr. 1. september 2020.
Medarbejderne optjener ferie i henhold til ferieloven og overenskomsterne  – og reglerne er ens for alle Dansk Håndværks overenskomster.

Der optjenes nu ferie efter princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderne løbende opsparer 2,08 feriedag pr. måned, til afholdelse måneden efter. I alt 25 dages ferie årligt.
Der opspares samtidig 12,5% i feriepenge af medarbejderens ferieberettigede løn.

Fremover går optjeningsåret fra 1. september til 31. august.
Ferieafholdelsesperioden er 1. september til 31. december året efter.

Feriepengene indberettes i optjeningsåret løbende af virksomheden gennem e-indkomstregistret til Feriepengeinfo. Beløbet skal fremgå af medarbejderens lønseddel.
Virksomheden kan vælge selv at være feriepengeudbetaler eller indbetale feriepengene til FerieKonto.

Læs mere om Feriepengeinfo her.

Afholdelse af ferie

Når medarbejderen i ferieåret ønsker at afholde ferie anmoder medarbejderen om feriepengene gennem Feriepengeinfo på borger.dk. Feriepengeinfo sender herefter anmodningen til virksomheden.

Hvis virksomheden har indbetalt feriepengene til FerieKonto får medarbejderen udbetalt pengene direkte herfra.

Planlægning af ferie

Ferien skal fastlægges efter forhandling med medarbejderne, men hvis der ikke kan opnås enighed om placeringen, kan virksomheden diktere lægningen af ferien ud fra virksomhedens tarv. I så fald skal virksomheden varsle medarbejderne dette med:

  • Sommerferien (hovedferien) 3 måneder.
  • Restferien 1 måned.

Overførsel af ferie

Der kan efter aftale mellem virksomhed og medarbejder overføres ferie fra det ene ferieår til det næste.

Elever

Elever får almindelig løn i forbindelse med afholdelse af ferie.

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Håndværk hvis du har spørgsmål til reglerne – vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald.

Den nye ferielov

Se vores webinar “Den nye ferielov – hvad betyder ændringerne?” fra d. 10 september 2020 her.