Opsigelse

Det er et helt almindeligt arbejdsretligt princip, at mester har retten til at opsige de ansatte. Dette kaldes ledelsesretten og betegnes populært ”retten til at hyre og fyre”.

Opsigelsesvarsel

En opsigelse er en af flere mulige former for afbrydelse af et ansættelsesforhold. Det som er kendetegnede ved en opsigelse er, at opsigelsen ledsages af et opsigelsesvarsel. Varslets længde er afhængig af, hvilken ansættelsesform, der er valgt.

I forhold til Bygge- og Anlægsoverenskomsten (altså vedrørende timelønnede medarbejdere) er der mellem overenskomstparterne (Dansk Håndværk og 3F) fastsat bestemte opsigelsesvarsler. De nærmere regler herom findes i § 87 i ovennævnte overenskomst.

Inden for håndværksbranchen er der ikke tradition for lange opsigelsesvarsler som det f.eks. kendes fra funktionærforhold, hvor et varsel typisk er 3 måneder. I ovennævnte overenskomst er korteste varsel på 1 arbejdsdag og længste varsel er på 5 arbejdsdage, altså betydeligt kortere end for funktionærer. Varslets længde er afhængig af anciennitet for pågældende medarbejder.

Begrundelse

En opsigelse vil typisk være ledsaget af en begrundelse for opsigelsen. Denne kan som udgangspunkt opdeles i to hoveddele, hhv. opsigelse begrundet i virksomhedens forhold f.eks. manglende arbejde eller opsigelsen begrundet i medarbejderens forhold f.eks. utilfredsstillende arbejdsindsats.

Opsigelsen skal naturligvis være reel og saglig. Hvorvidt den er saglig eller usaglig har betydning for, om den ansatte kan kræve en godtgørelse for usaglig afskedigelse. I forhold til denne godtgørelse, så følger det af Hovedaftalen som er ”overenskomsternes grundlov”, at der kan stilles krav om en begrundelse efter 9 måneders anciennitet. I praksis betyder det reelt, at hvorvidt opsigelsen er saglig eller usaglig først vil blive juridisk relevant efter 9 måneders ansættelse.

Hertil skal det dog bemærkes, at hvorvidt opsigelsen er i strid med forskels- og ligebehandlingslovgivningen ikke kræver en anciennitet på 9 måneder. Mester vil derfor risikere et godtgørelseskrav fra den ansatte, såfremt en opsigelse er begrundet i f.eks. religion, køn, seksuel orientering mv.

Er du i tvivl om, hvordan en opsigelsen bør udformes, så ring til Dansk Håndværk – vi er aldrig længere væk end ét opkald.