Kategoriarkiv: Kurser

AB 18 – spilleregler for byggearbejde

Få en grundig gennemgang af de vigtigste dele af byggeriets standardvilkår AB 18, fortalt og forklaret på en måde, så man sikrer sig at bruge reglerne på den forretningsmæssigt bedste måde. Kurset afholdes i Middelfart den 8. november. 

AB 18 er de nye standardkontrakter, der har afløst AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). De vigtigste problemer fra praksis gennemgås, bl.a. om kontraktindgåelsen, sikkerhedsstillelse, ændringer i arbejdet, forsinkelse, afleveringsforretningen, mangler ved arbejdet, ansvarsperioden for arbejde og leverancer samt konfliktløsninger.

  • Må en bygherre frit ændre i en opgaves omfang? Hvornår kan du ifalde dagbod? Hvornår må du standse arbejdet? Hvem bærer risikoen for materialer og arbejdet under arbejdets udførelse?
  • Hvad er dine rettigheder?
  • Hvad er dine forpligtelser?

At kende sine rettigheder og forpligtelser kan betyde forskellen mellem overskud og underskud på en opgave.

Kurset arrangeres i samarbejde med Danske Malermestre, og det er en jurist fra SMVdanmark, der står for undervisningen.

Tid og sted:
Onsdag den 8. november 2023 fra kl. 9-16.
HUSETs konferencecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

For mere information og tilmelding hos Danske Malermestre: AB 18 – spilleregler for byggearbejde