Reglerne om værktøj til lærlinge

Tømrerlærlinge skal som hidtil have udleveret værktøjet af virksomheden i henhold til værktøjsfortegnelsen fra Træfagenes Faglige Udvalg. Der skal dog ikke længere laves en afdragsordning, således at lærlingen i løbet af uddannelsesperioden selv betaler for værktøjet. Det betyder, at det nu er virksomheden, som skal betale for værktøjet. 

Værktøjet udleveres ved uddannelsens begyndelse. I tilfælde af korte aftaler er det den første virksomhed, der underskriver en uddannelsesaftale med lærlingen, der hæfter for værktøjet.

Der er fortsat nogle uafklarede spørgsmål mellem 3F og DI, der har lavet aftalen. Disse spørgsmål gælder alene for lærlinge, der er startet den 1. marts 2023 eller senere. Der mangler fx svar på, hvem der skal bære omkostningerne for værktøjskassen, hvis uddannelsesaftalen afbrydes før forventet. Udgangspunktet er dog, at det er den part, som misligholder uddannelsesaftalen, som må bære omkostningerne.

Du kan læse mere om tømrerlærlinge og værktøj samt bogpakke på Værktøj (bygud.dk)

For murerlærlinge er der ikke ændringer
Murerfagets lærlinge får ved uddannelsens start udleveret værktøj af skolen i henhold til den værktøjsliste, der er udarbejdet af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget. Værktøjet betales og vedligeholdes af virksomheden. Skifter lærlingen uddannelsessted (uddannelsesaftale), påhviler værktøjspligten den virksomhed, der har uddannelsesaftalen.