Den nye Persondataforordning

Fra maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Forordningen træder i stedet for de nuværende regler om persondata. I skal som virksomhed sørge for, at persondataforordningen er overholdt. Med den nye forordning kommer der også nye bødekrav, hvis en virksomhed ikke har styr på deres persondata.

Udover bøder er virksomhederne også pålagt et langt større dokumentationskrav end tidligere. Eksempelvis skal alle virksomheder have skriftlige retningslinjer for, hvordan de håndterer persondata og sikre, at data ikke falder i de forkerte hænder.

Vi har derfor i samarbejde med SMVdanmark og advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere fået udarbejdet skabeloner og dokumenter, som kan bruges som inspiration.

Dokumenter til inspiration

Her kan du finde og downloade forskellige udkast til skriftlige retningslinjer for håndtering af persondata:

Det er vigtigt, at du forud for udfyldelsen har lavet en grundig gennemgang af, hvilke data du har liggende på personer, og hvordan de opbevares. Ellers kan dokumenterne ikke udfyldes korrekt.

Listen med dokumenter opdateres løbende.